حسابداری عملیات جاری

 • اصلاح و تعدیل حساب ها
 • ثبت اسناد حسابداری روزانه
 • رفع اختلافات بین شرکا و سهامداران
 • تهیه گزارش مانده حساب های بانکی
 • اعزام حسابدار پاره وقت و تمام وقت
 • تهیه گزارش درخواستی مورد نیاز شما
 • تهیه گزارش بهای تمام شده واردات شما
 • تهیه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • ثبت پرداخت به شرکا،پرسنل و تامین کنندگان و …
 • تهیه گزارش مانده طلب پرسنل و گردش حساب آنها
 • تهیه گزارش اسناد پرداختنی به تفکیک افراد و بانک ها …
 • تهیه گزارش بهای تمام شده کالا و محصول تولید شده
 • تهیه هزینه ها ، خرید و فروش و … در نرم افزار حسابداری